Prenumerationsvillkor

Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, m.m. som företaget AB Dagens Industri (nedan Di) tillämpar och som godkänns av Dig genom prenumeration/betalning av prenumeration.

Köper du någon av Di:s produkter via App Store ingår du ett avtal med App Store och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Betalning

Prenumeration av Di betalas i förskott om inte annat avtalats. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. Di äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Di äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

Betalning med autogiro

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras runt den 28:e varje månad och att prenumerationen löper enligt nedan under rubriken Tillsvidareprenumeration. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att Di är berättigat att varje månad debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Om inte Autogiromedgivandet kommit Di tillhanda innan prenumerationens start erhåller du en faktura med avtalade betalningsvillkor samt faktureringsavgift.

Klarna Checkout

Di använder i vissa fall Klarna Checkout för privatkunder. Klarna Checkout presenterar viss information för Dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig Direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte Din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om Dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just Dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom Direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda Din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via www.klarna.com/sv/kundservice


Företagsportalen

Företagsportalen är en tjänst som ger företag möjlighet att köpa större volymer av prenumeration. Tjänsten tecknas via följande kampanjsida: http://www.Di.se/pren/foretag/foretagskampanj/

Volymrabatten som ges vid köp via företagsportalen gäller under ett års tid från prenumerationens startdatum. Det är möjligt att uppgradera sin prenumeration under avtalstiden, däremot inte nedgradera till lägre volymer. 

Tillsvidareprenumeration

Prenumerationsformen hos Di är tillsvidareprenumeration, vilket innebär att prenumerationen beställs och levereras för den tidsperiod som avtalats med automatisk förnyelse till samma periodlängd om du inte själv säger upp prenumerationen senast sju (7) dagar innan avtalsperiodens slut. Prenumerationen kan inte sägas upp förrän den avtalade bindningstiden löpt ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. 

 

Tidsbestämd prenumeration

Vid denna prenumerationsform levereras tidningen endast under den period som är angiven på prenumerationsfakturan. För att fortsätta prenumerationen även efter denna period, vänligen hör av dig till oss minst en vecka i förväg.

Digital prenumeration

En digital prenumeration på Di innebär att du får tillgång till Di:s innehåll i digital form. Den digitala produkten kan distribueras i olika format och görs tillgänglig via dina digitala enheter genom ett användarkonto. Din digitala prenumeration/användarkonto är strikt personligt och får under inga omständigheter delas av flera individer eller på annat sätt användas för att sprida innehåll. Di har rätt att stänga av konton vid missbruk

I den digitala prenumeration ingår vissa tilläggstjänster beroende på vilken produkt du har valt. I vissa fall ingår även tjänster från andra leverantörer i tjänsten. För de leveranserna gäller deras egna köp-och leveransvillkor. Se vidare på http://www.di.se/pren/digital-paketering/digitalpaper/

En digital prova på-prenumeration övergår vid periodens slut automatiskt till en löpande prenumeration till ordinarie pris såvida du inte säger upp din prenumeration innan prova på-periodens slut.

Papperstidning

Om din prenumeration inkluderar papperstidning levereras denna antingen måndag till lördag, eller på fredagar och lördagar beroende på vald prenumerationsform, med undantag för helgdagar och liknande. I samband med helger kan papperstidningen Distribueras på närliggande veckodag och då med aktuell tryckt utgåva av bilagan DI Weekend.

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss snarast vid eventuella störningar. Di:s ansvar är begränsat till att ersätta uteblivet exemplar av tidningen som anmälts av dig inom fem (5) dagar från aktuell utgivningsdag. Prenumerationen förlängs efter anmälan med motsvarande antal dagar. Autogiron krediteras med kostnaden för den uteblivna tidningen. På ett mindre antal orter postdistribueras Di en eller flera dagar i veckan. I ett fåtal områden delas lördagstidningen ut via post eller bud tillsammans med måndagstidningen.

Adressändring och uppehåll

Förändringar i din prenumeration bör anmälas minst en vecka i förväg. Vid adressändring, oavsett om den är permanent eller tillfällig tillkommer en avgift på 50 kr. Prenumerationsperioden förlängs inte vid uppehåll. Du har dock tillgång till den digitala utgåvan av tidningen även under prenumerationsuppehåll av pappersutgåvan. Om du endast har den digitala utgåvan kan du inte göra uppehåll i prenumerationen.

Leverans till utlandet

Vid leverans till utlandsadress tillkommer en extra avgift. Di reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet. Gör helst en skriftlig beställning för en korrekt adressering.


Upphovsrätt

Prenumeration på Di medför ingen rätt att kopiera, distribuera, mejla, publicera, eller modifiera innehåll annat än vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

Allt material i Innehållet är föremål för upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Kunden får genom sin prenumeration inga som helst rättigheter till sådant material, inbegripet texter, bilder, kännetecken och varje annat material av redaktionell eller annan natur som publiceras i Innehållet. Varje form av vidarebefordring eller annat tillgängliggörande för annan än behörig användare samt varje form av exemplarframställning är otillåten om inte Di i förväg skriftligen och uttryckligen samtyckt därtill.

 

Behandling av personuppgifter 

Behandling av personuppgifter beskrivs i sin helhet på https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy/

 

Cookies 

Behandling av cookies beskrivs i sin helhet på https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy/

 

Information om ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, så har du rätt att ångra Ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid Digital prenumeration inom 14 dagar från Din beställning. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns det en blankett som du kan använda Dig av. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Om du har betalat med kontokort så sätts pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen.

Kontakta Di

Adressändring eller anmälan om utebliven tidning med mera gör du enkelt på di.se/pren/min-sida/ Du kan även ringa vår personliga kundservice på telefon 08-573 651 00.

Uppsägning av prenumeration

Om du vill säga upp din prenumeration ska detta ske senast sju (7) dagar innan avtalsperiodens slut. Prenumerationen kan inte sägas upp förrän den avtalade bindningstiden löpt ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Vi tar emot uppsägning per telefon 08-573 651 00 (knappval 2) helgfria vardagar 8-17 och via brev till Dagens industri, Kundservice, 112 60 Stockholm. Du kan även skicka in din uppsägning i inloggat läge via Mina Sidor.